top of page

O nás:

Image by Drew Beamer

Začínajúca spoločnosť DerStar Pharma CZ s.r.o. bola založená na základe vôle majiteľa v roku 2013. Neskôr sa pozícia majiteľa a zároveň šéfa preklenula aj do pozície zodpovedného farmaceuta, ktorý svojimi odbornými skúsenosťami naplno podporuje českú pobočku.  

 

Od vydania prvého povolenia na vykonávanie distribučnej činnosti v Českej Republike už ubehlo veľa rokov. V priebehu tohto obdobia došlo niekoľkokrát k zmene skladovacích priestorov, k personálnym zmenám a v neposlednom rade došlo k rozšíreniu distribučnej licencie o povolenie na zaobchádzanie s NLPP.

 

Teda okrem humánnych liekov sa venujeme distribúcií omamných a psychotropných látok, pri ktorých samozrejme dodržiavame prísne legislatívne nariadenia a postupy. 

 

Ani Slovenská pobočka DerStar Pharma SK s.r.o. nezaostáva v úzadí.  Špecializujeme sa na potreby zahraničných odberateľov a snažíme sa vykrývať väčšinu zaslaných objednávok.

 

Za ďalší úspech firma považuje dovoz nemeckého produktu Aciklovir Hikma na Slovenský trh na základe povolenia na mimoriadny dovoz, ktoré bolo vydané MZ SR.

 

Taktiež aj slovesnká pobočka získala povolenie na obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami. Toto sa chystáme využiť v naších ďalších projektoch, na ktorých v súčasnosti pracujeme. Veríme, že naša snaha bude prínosom pre Slovenský trh.     

Business Meeting
bottom of page